Reklama prasowa

 

 

Sztuka uwodzenia i inteligentnej perswazji 

 

Przygotowując reklamę prasową pamiętamy, że musi być ona na tyle dobra, abyśmy mieli możliwość ponawiania jej przynajmniej przez kilka kolejnych numerów.

Wiemy, że samo zamieszczenie reklamy w prasie nie gwarantuje sukcesu. Aby zainteresować czytelnika, musimy zadbać o odpowiednią kompozycję, a przede wszystkim chwytliwe i łatwe do zapamiętania hasło. Tylko wtedy mamy pewność, że nasza reklama utrwali się w świadomości odbiorcy.

Dzięki wielkiemu zróżnicowaniu na rynku prasy mamy możliwość dotarcia z informacją o produkcie do konkretnej grupy odbiorców. Reklamę prasową można zamieszczać w magazynach, czasopismach oraz gazetach. Jest to jeden z najlepszych sposobów komunikownia się pojedyńczych jednostek lub przedsiębiorstw z rynkiem. 

 

PRZYKŁADOWE REALIZACJE: